Persoonlijke coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een relatie. Samen met de coach bepaal je de vraagstukken waaraan je wilt werken en die voor jou belangrijk zijn.

Heb je een complexe vraag of probleem dan zal eerst tijd genomen worden om inzichtelijk te maken wat er speelt en te bepalen met wat en hoe te beginnen.

Coaching kan zich richten op zelfinzicht en het aanleren van nieuw gedrag maar ook om het beter leren omgaan met verliezen, tegenslagen, conflicten, balans werk privé etc.

Coaching kan ook een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten en indien tijdig als interventie ingezet kan het disfunctioneren en mogelijke uitval voorkomen.

Uit onderzoek is gebleken dat coaching een positief effect heeft op de volgende vijf onderdelen:

  • Prestaties, vaardigheden, compentieontwikkeling
  • Welzijn, welbevinden, tevredenheid
  • Coping, het adequater omgaan met lastige situaties, tegenslagen
  • Werkhouding, meer eigen verantwoordelijkheid nemen, motivatie
  • Zelfregulatie, het leren reguleren van gedachten, gevoelens, vermogens en gedrag.