Conflictcoaching

Soms bevind je je in een situatie die in de richting van een conflict gaat, dit kan privé zijn of op het werk of je bent manager en je ziet dat zich een conflict tussen medewerkers ontwikkelt.

Het begint vaak met terugkerende irritatie, meningsverschil of een heftige discussie, wanneer dit niet wordt benoemd en besproken dan is de kans groot dat dit op een gegeven moment gaat escaleren. Binnen organisaties wordt vaak vermeden om dit te benoemen uit angst voor erger, echter wanneer dit niet tijdig wordt aangepakt dan zullen medewerkers vaak slechter gaan functioneren, uiteindelijk kan dit resulteren in ziekmeldingen, omdat men geen andere uitweg meer ziet. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het functioneren van het team.

De begeleiding kan zich richten op de personen die in een conflict zijn verwikkeld alsook om managers meer conflictvaardigheden aan te leren zodat zij beter in staat zijn om tijdig te signaleren, het proces goed te begeleiden en verdere escalatie te voorkomen.

Er wordt gewerkt vanuit onder andere de principes van systeemdenken en de verschillende fases in conflictescalatie. Tevens worden praktijksituaties besproken en uitgewerkt richting de-escalerende interventies.